آموزش کاشت و طراحی ناخن - اورجینال

 

قیمت: 25,000 تومان


استاد بین المللی، خانم: شمبل آمبـور

برنـده12 دوره مسابقات طراحی ناخـن

بریتانیــا و داور بیــن المللی این رشتـه
برخی از سرفصل های این مجموعه عبارتند از:
1. آماده سازی ناخن 2. نحوه آماده سازی قلم مو 3. نحوه صحیح اندازه گیری و چسباندن ناخن 4. روش استفاده صحیح از اکریلیک روی ناخـن
5. روش استفاده صحیح از تاپ کت 6. روش صحیح سوهان زدن ناخـن 7.محصولات دیگر: :